پاسخ به: دریافت کارت بازرگانی

انجمن ها کارت ها کارت بازرگانی دریافت کارت بازرگانی پاسخ به: دریافت کارت بازرگانی

#2150
admin
مدیرکل

خواهش می کنیم. در خدمت تاجران گرامی هستیم.
صاحب کارت بازرگانی خود می تواند کارهای گمرکی را انجام دهد. برای کارت حق العمل کاری آزمون برگزار می شود و اخذ آن بسیار سخت تر از کارت بازرگانی است.
طبق قانون کسانی که می خواهند واردات و صادرات تجاری داشته باشند می بایستی کارت بازرگانی اخذ کنند.
کارت حق العمل کاری : کارتی هست که گمرک بعد از برگزاری آزمون و با احراز شرایطی که در ائین نامه اشاره شده است به اشخاص می دهد تا تشریفات گمرکی کالاها را به نیابت از بازرگانان انجام دهند ( مثل کار وکالت است )
کارت پیله وری : برای داد و ستد در حجم کم در مبادلات مرزی است.
اگر کار شما تداوم داشته باشد و مقدار آن زیاد باشد کارت بازرگانی بگیرید. اما اگر حجم کمی دارید و تداوم ندارد از کارت بازرگانی اشخاص دیگر استفاده کنید و یا از طریق بازارچه های مرزی و با استفاده از تعاونی های مرزنشین ارسال کنید.