پاسخ به: واردات دستگاه برای تولید در داخل کشور

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی واردات دستگاه برای تولید در داخل کشور پاسخ به: واردات دستگاه برای تولید در داخل کشور

#2193
admin
مدیرکل

سلام
معافیت سود بازرگانی تنها برای واحدهای که پروانه بهره برداری گرفته اند و می خواهند خط تولید ایجاد کنند قابل استفاده است و باید تولید داخل نیز نداشته باشد.
ماشین آلات را باید بیشتر توضیح دهید که دقیقا چه کاری انجام می دهد تا بتوانیم تعرفه آن را به شما بگوییم. ( اسم انگلیسی هم ذکر کنید )
برای تعیین تعرفه موضوع جدید ایجاد کنید.