پاسخ به: تعرفه دستگاه لواشک سازی و دستگاه نایلون

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی تعرفه های گمرکی تعرفه دستگاه لواشک سازی و دستگاه نایلون پاسخ به: تعرفه دستگاه لواشک سازی و دستگاه نایلون

#2218
admin
مدیرکل

در مورد دستگاه لواشک سازی اگر هسته را این دستگاه خارج نکند، عمل نورد یک پهن کردن آن توسط غلطک ها عمل اصلی حساب می شود. تعرفه 84201000 با حقوق ورودی 4 درصد و ارزش افزوده 6 درصدی قابل طبقه بندی است.
دستگاه دوم شما نا مشخص است . در همان فرآیند لواشک سازی استفاده می شود ؟
یا مواد اولیه را به تبدیل به نایلون کیسه زباله و سفره رولی تبدیل می کند ؟