پاسخ به: ماشين آلات، ابزار آلات و مواد اوليه اي كه ورود آنها توسط كارگران و ايرانيان شاغل در خارج از كشور غير مجاز است

انجمن ها مسافری – اقامت در خارج کالای همراه مسافر ماشين آلات، ابزار آلات و مواد اوليه اي كه ورود آنها توسط كارگران و ايرانيان شاغل در خارج از كشور غير مجاز است پاسخ به: ماشين آلات، ابزار آلات و مواد اوليه اي كه ورود آنها توسط كارگران و ايرانيان شاغل در خارج از كشور غير مجاز است

#2238
admin
مدیرکل

ما فقط قوانین و بخشنامه ها را منتشر می کنیم.
در متن قانون تعدادی ذکر نشده است و وقتی ذکر نمی شود حتی نمی توان یک دستگاه نیز آورد.
تا جایی که ما می دانیم اتوکلاوها چند نمونه هستند. آزمایشگاهی ، پزشکی
هر جنسی که نام اتوکلاو داشته باشد شما نمی توانید وارد کنید. هر چند بیشتر وقتها مامورین گمرک این لیست را نادیده می گیرند و یا دقت کافی نداشته و یا اطلاعی از ممنوعیت آن ندارند.