پاسخ به: ماشين آلات، ابزار آلات و مواد اوليه اي كه ورود آنها توسط كارگران و ايرانيان شاغل در خارج از كشور غير مجاز است

انجمن ها مسافری – اقامت در خارج کالای همراه مسافر ماشين آلات، ابزار آلات و مواد اوليه اي كه ورود آنها توسط كارگران و ايرانيان شاغل در خارج از كشور غير مجاز است پاسخ به: ماشين آلات، ابزار آلات و مواد اوليه اي كه ورود آنها توسط كارگران و ايرانيان شاغل در خارج از كشور غير مجاز است

#2252
admin
مدیرکل

محل سکونت الزامی ندارد که ایران باشد اما محل شرکت یا دفتر شخص حقیقی الزاما می بایستی ایران تعیین شود و مدارک اجاره یا مالکیت ملک مورد نظر باید به اسم درخواست کننده کارت بازرگانی باشد.
لینک زیر را مطالعه کنید :
http://tccim.ir/registeration/docs.aspx