پاسخ به: کتابهای خوب برای دانش بازرگانی خارجی

انجمن ها دانشگاه مدیریت بازرگانی کتابهای خوب برای دانش بازرگانی خارجی پاسخ به: کتابهای خوب برای دانش بازرگانی خارجی

#2270
ناشناس
مشارکت کننده

كتابهاي آقاي دكتر رحيم محترم هم بسيار كاربردي هستن….
از جمله:
* كاربرد اينكوترمز در تجارت بين الملل
*امور گمركي و فرايند ترخيص كالا بر اساس قانون جديد امور گمركي
*روش هاي خريد و پرداخت در بازرگاني بين الملل
*واژگان پركاربرد تجارت
نشر آترا