پاسخ به: هزینه حمل دریایی

#2272
admin
مدیرکل

سلام
بله. هزینه هایی مثل صدور بارنامه، هزینه های بندری THC ( با توجه به ترم بر عهده فروشنده یا خریدار) بارگیری ، حق توقف کانتینر را شامل می شود.