پاسخ به: ضمانت نامه بانکی ایران

#2280
admin
مدیرکل

شما برای پرداخت می توانید شرایطی تعیین کنید . مثلا مراحل پرداخت را در مقاطع مختلف تعیین کنید. یعنی شما مبلغی از پول را دریافت کنید و سپس بارنامه به نام طرف مقابل بزنید. قرارداد حمل و نقل را شما منعقد کنید تا در صورت هر گونه مشکلی بتوانید از شرکت حمل و نقل بخواهید که کالا را برگرداند. ( به صورت فورواردی کار کنید ) یعنی اصل بار به نام نماینده شرکت حمل نقل در تفلیس بارنامه می شود و یک بارنامه home way biil به نام خریدار شما بارنامه می شود. هر وقت پول شما کامل پرداخت شد نماینده حمل و نقل در کشور مقصد بار را به شرکت خریدار منتقل می کند.
در خصوص ضمانت نامه اطلاعی نداریم. اما برات بانکی مثل درخواست شما است.