پاسخ به: شناسه فروشنده خارجی

#22844
admin
مدیرکل

در این خصوص مستندات لازم در خصوص اطلاعات وارد شده را هنگام درخواست شناسه فروشنده ارسال نمایید.
به احتمال زیاد اطلاعات درج شده شما با اطلاعات درج شده توسط سایر بازرگانان که قبلا برای این فروشنده درخواست ثبت کرده اند مغایرت دارد .
بنابراین اول از قسمت جستجو با استفاده از کلماتی که در اسم فروشنده وجود دارد نام شرکت را جستجو بزنید به احتمال قوی برای فروشندن مورد نظر شما قبلا شناسه صادر شده است و می توانید از آن شناسه استفاده کنید.