پاسخ به: کالاهای همراه مسافر کدامند ؟ فهرست کالای مجاز واردات مسافران

انجمن ها مسافری – اقامت در خارج کالای همراه مسافر کالاهای همراه مسافر کدامند ؟ فهرست کالای مجاز واردات مسافران پاسخ به: کالاهای همراه مسافر کدامند ؟ فهرست کالای مجاز واردات مسافران

#23064
admin
مدیرکل

سلام. تلسکوپ جز کالاهای همراه مسافر محسوب نمی شود. به احتمال زیاد با تشخیص ارزیاب مسافری کالای شما به انبار ارسال و قبض انبار می شود و می بایستی تشریفات گمرکی برای آن انجام شود.