پاسخ به: سوالات و مشکلات ورود پته در سامانه انبار گمرک

انجمن ها سامانه های الکترونیکی سامانه انبارها سوالات و مشکلات ورود پته در سامانه انبار گمرک پاسخ به: سوالات و مشکلات ورود پته در سامانه انبار گمرک

#23066
admin
مدیرکل

سلام
فرستنده می بایستی در هنگام ثبت پته به تفکیک اقلام را ثبت می کرد. شما برای یک پته یکبار می توانید تاییدیه ورود به انبار بزنید. اما یک پته می تواند شامل اقلام مختلف و به تفکیک باشد