پاسخ به: هزینه‌ حمل بار

#2314
admin
مدیرکل

هزینه حمل دریایی هر چند کمتر است اما تعرفه های بندری نسبت به زمینی بیشتر است. همچنین ارسال بار به صورت دریایی به آلمان آنهم در این شرایط اصلا فکر خوبی نیست.
اولین گزینه حمل زمینی است .
دومین از طرق هوایی ( شرکتهای هوایی قیمتهای مختلفی ارائه می کنند. باید قیمت بگیرد و کمترین نرخ را انتخاب کنید )
سومین : دریایی ( در صورتی که زمان اصلا برای شما مهم نیست و به شهرهای بندری نزدیک باشید و بتوانید حمل کننده پیدا کنید به صورت فرستادن بار به صورت LCL در کانتینر توجیه دارد و قبل از حمل هوایی قرار می گیرد )