پاسخ به: هزینه‌ حمل بار

#2317
admin
مدیرکل

بار شما به صورت گروپاژ ( گروهی) همراه بارهای دیگر توسط شرکتهای حمل و نقل بین المللی ارسال می شود.
چون بار گروپاژ است نمی توان زمان به شما اعلام کرد ( بستگی به شرکت حمل و نقل و کامل شدن ظرفیت کامیون دارد)
اما شما زمان 20 روزه را در نظر بگیرید.
اگر بار شما گروپاژی حمل نمی شد زمان 10 روزه لازم بود.
صادرات کالا به صورت تجاری نیازمند تشریفات گمرکی است. ما اطلاعی از جنس کالای شما و ارزش آن نداریم.
اگر می خواهید در این خصوص بحث شود می بایستی موضوع جدید ایجاد کنید ( چون بحث عوض می شود )