پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

#2322
بابک
مدیرکل

با سلام
۱- در مرحله شماره گذاری عنوان نموده اید که میباست ۱۰ درصد به عنوان عوارض شماره گذاری پرداخت شود. ۱۰ درصد چه عددی باید محاسبه گردد؟
۲- در مرحله شماره گذاری عنوان نمودید که ارزش افزوده دیگری نیز در این مرحله از وارد کننده اخذ می شود. مبلغ این ۶ درصد ارزش افزوده بر مبنای چه مبلغی میباشد؟
در هزینه های مربوط به واردات اتومبیل لطفا روش محاسبه :
۳- هزینه بازرسی
۴- هزینه استاندارد
را اعلام بفرمایید
با تشکر