پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

#2396
admin
مدیرکل

هیچ فرقی از لحاظ تعرفه نمی کند و هزینه ها نمی کند. فقط می بایستی مجوز واردات دریافت کنید. مهمترین مساله استاندارد و محیط زیست است . اگر این دو مورد را بتوانید برای خوردوی خود دریافت کنید معمولا به صورت موردی مجوز ورادت خودرو را می دهند. یعنی بتوانید ثبت سفارش کنید. بعضی ها هم از امضای طلایی استفاده می کنند. در هر صورت تا شما اطمینان حاصل نکردید که به شما مجوز واردات ( ثبت سفارش) می دهند یا خیر به هیچ عنوان خودرو را خرید و یا وارد نکنید.