پاسخ به: فرآیند واردات قطعی در گمرک +مدارک و فرمهای مربوطه

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی فرآیند واردات قطعی در گمرک +مدارک و فرمهای مربوطه پاسخ به: فرآیند واردات قطعی در گمرک +مدارک و فرمهای مربوطه

#2417
admin
مدیرکل

سلام
تبصره 2 ماده 58 آیین نامه امور گمرکی :
تبصره۲ـ در مواردی که کشور سازنده کالا احراز شده و محصول کشورهای ممنوع‌المعامله نبوده و مشمول تعرفه‌های ترجیحی و محدودیت‌های مقداری نگردد، با تشخیص گمرک ایران ارایه گواهی مبدأ ضروری نمی‌باشد.