پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

#2425
admin
مدیرکل

تا وقتی که نرخ خرید شما مشخص نیست نمی شود سود تعیین کردد. در بازار کسانی می برند که خرید بهتری را داشته باشند و بعد فروش خوب. اما اگر موفق باشید در هر خودروی 100 میلیون تومانی حداقل 5-8 میلیون سود می توانید کسب کنید.