پاسخ به: محاسبه هزینه های ترخیص

#2428
admin
مدیرکل

سلام. محاسبات طبق اطلاعات ارائه شده شما محاسبه گردیده. در صورت تغییر نرخ یا قیمت می توانید آنها را جایگزین و محاسبه را تکرار کنید.
حقوق ورودی = سود بازرگانی + 4 درصد حقوق گمرکی  یعنی حقوق ورودی وقتی 26 درصد است . 4 درصد حقوق گمرکی و 22 درصد سود بازرگانی را شامل می شود.
محاسبات زیر مربوط به هزینه ی پرداختی به گمرک است. در نظر داشته باشید شما قیمت سیف اعلام کردید.

9000 Pcs*2.9 Kg=  26100 Kg ~ 26 Ton

26 Ton*71 USD = 1846 USD

1846 USD * 24893= 45,952,478 Rials Iran * 48 % (22+22+4) = 22,057,189  حقوق ورودی 

(45,952,478+22,7057,3189) *6% = 4,080,580  ارزش افزوده سال 92

4,080,580+25,733,387= 30,034,538 /26 = 1,146,691 هزینه هر تن