پاسخ به: محاسبه هزینه های ترخیص

#2520
ناشناس
مشارکت کننده

درود بر مدیر انجمن نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و هزینه هر تن لطفا دوباره محاسبه
نمائید در درج اعداد اشتباهاتی صورت گرفته است