پاسخ به: واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج

انجمن ها کارت ها کارت بازرگانی واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج پاسخ به: واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج

#25395
رضا شفیع زاده
میهمان

سلام، ایرانی مقیم المان هستم. آیا اجازه واردات خودرو به ایران را دارم؟ یا محدود می شه به ۷ شرکت ایران خودرو و …..