پاسخ به: سوالات و مشکلات ورود پته در سامانه انبار گمرک

انجمن ها سامانه های الکترونیکی سامانه انبارها سوالات و مشکلات ورود پته در سامانه انبار گمرک پاسخ به: سوالات و مشکلات ورود پته در سامانه انبار گمرک

#25418
زرگریان
میهمان

بار به انبار رسیده اما پته ای در کارتابل انبارداری قرار ندارد تا اعلام وصول آن را انجام دهم،علت چیست؟
از لطفن راهنمایی کنین تا ترخیصکار بتونه پته رو ثبت کنه