پاسخ به: پیگیری مرسوله

#25467
Elham mansori
میهمان

سلام.
بسته من تاریخ ۲۴ مرداد ۱۰۴۰۱ ، از طریق پست ایران در پل صدر به امریکا ارسال شد .و آمریکا در تاریخ ۸ نوامبر بسته را به دلیل مشکل AEDبه ایران بلز گرداند.
کد مرسوله این بسته CH670697681IRاست.
و دوباره از پست پل صدر پیگیری کردند و اعلام کردند دوباره به امریکا فرستاده شده.
قاعدتا باید کد مرسوله در چنین حالتی تغییر کند ..ولی هیچ چیز به ما اعلام نمیکنند .
من چطور میتوانم این بسته را پیگیری کنم .از گمرک کجا؟
خواهش میکنم کمک کنید برای من ارزش معنوی دلرد