پاسخ به: خرید از بازار پاکستان و واردات از شهرهای کراچی و لاهور

انجمن ها اشتغال – درخواست همکاری خرید از بازار پاکستان و واردات از شهرهای کراچی و لاهور پاسخ به: خرید از بازار پاکستان و واردات از شهرهای کراچی و لاهور

#25562
اصغر چهارباش
میهمان

من وارد کننده کفش و صندل از شهر لاهور و کراچی هستم هر کسی در این زمینه یا حتی سفر با پاکستان نیازمند راهنما داشت من در خدمتم زبان اردو فولم و همه جای پاکستان رو مثل ایران میدونم