پاسخ به: فرآیند واردات قطعی در گمرک +مدارک و فرمهای مربوطه

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی فرآیند واردات قطعی در گمرک +مدارک و فرمهای مربوطه پاسخ به: فرآیند واردات قطعی در گمرک +مدارک و فرمهای مربوطه

#2608
ناشناس
مشارکت کننده

گردش كاري اظهارنامه و پروانه سبزگمركي بر گرفته شده از كتابي كه در آينده تاليف خواهم كرد …… البته با توجه به اكترونيكي شدن اظهارنامه قسمت احراز هويت حذف خواهد شد ….