پاسخ به: پیش متن LC

#2624
admin
مدیرکل

سلام.
ال سی از طرف خریدار به نفع فروشنده باز می شود. مراحل گشایش اعتبار اسنادی
متن ال سی را می توانید از بانک خود دریافت کنید و با توجه به خواسته های خود آن را تکمیل کنید. به آن می گویند پیش متن ال سی