پاسخ به: از صفر تا صد عقد قرارداد خارجی

انجمن ها خرید و فروش خارجی از صفر تا صد عقد قرارداد خارجی پاسخ به: از صفر تا صد عقد قرارداد خارجی

#2625
admin
مدیرکل

amirabbas گرامی.
چرا برگشتیم دوباره خانه اول ؟ در این تاپیک پروفرما توضیح داده شده بود
قرارداد مرحله ندارد. یک متنی است که می بایستی مورد توافق طرفین باشد و توسط دو طرف مهر و امضا شود. اینکه در متن قرارداد چه موارد ذکر شود بستگی به توافق شما دارد. برای نمونه می توانید از متن های ارائه شده در اینترنت استفاده کنید و با توجه به خواسته خود آنها را ویرایش کنید.