پاسخ به: سوال در مورد صادرات + کارت بازرگانی

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی صادرات قطعی سوال در مورد صادرات + کارت بازرگانی پاسخ به: سوال در مورد صادرات + کارت بازرگانی

#2630
ناشناس
مشارکت کننده

سلام مجدد
چه اسنادی باید برای خریدار خارجی ارسال شود؟
بارنامه و … ؟
تشکر