پاسخ به: سوال در مورد صادرات + کارت بازرگانی

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی صادرات قطعی سوال در مورد صادرات + کارت بازرگانی پاسخ به: سوال در مورد صادرات + کارت بازرگانی

#2631
admin
مدیرکل

سه اصل بارنامه ، فاکتور، لیست عدل بندی، گواهی مبدا
موارد بالا تقریبا در همه بارهای تجارت بین الملل ارسال می شود اما بعضی از بارها به علت ماهیتی که دارند می بایستی از مبدا گواهی های دیگر نیز دریافت کنند تا کار ترخیص تسهیل گردد.