پاسخ به: از صفر تا صد عقد قرارداد خارجی

انجمن ها خرید و فروش خارجی از صفر تا صد عقد قرارداد خارجی پاسخ به: از صفر تا صد عقد قرارداد خارجی

#2632
admin
مدیرکل

مطالب را دوباره مرور کنید. پروفرما همان پیش فاکتور است اما فاکتور نیست. اول پروفرما صادر می شود و در صورتی که پروفرما تایید شد فاکتور صادر می شود.
قرارداد هم وقتی لازم است که دو طرف معامله اطمینانی به هم ندارند و گرنه بیشتر کسانی که الان اقدام به خرید از خارج می کنند قراردادی منعقد نمی کنند. فقط سر قیمت و زمان تحویل چانه می زنند.