پاسخ به: محاسبه هزینه های ترخیص

#2634
ناشناس
مشارکت کننده

26 تن ضربدر 25008 نرخ ارز ضربدر 54 درصد حقوق ورودی =351112.32 هزینه هر تن
351112.32 تقسیم 1000 کیلوگرم =351.11 هزینه هر کیلو
قیمت باکس بار