پاسخ به: دریافت کارت بازرگانی

انجمن ها کارت ها کارت بازرگانی دریافت کارت بازرگانی پاسخ به: دریافت کارت بازرگانی

#2667
admin
مدیرکل

صاحب کالا یا به عبارت بهتر دارنده کارت بازرگانی می تواند راسا اقدام به اظهار کالا در گمرک به نام خود کند یا اینکه به یک حق العمل کار ( دارنده کارت حق العمل کاری) وکالت دهد تا آن حق العمل کار به نیابت از او تشریفات گمرکی را انجام دهد. مثل قضیه موکل و وکیل است.