پاسخ به: تعرفه گمرکی

#2709
admin
مدیرکل

سلام
سال نو شما مبارک .
در ردیف تعرفه 8441 طبقه بندی می شود. البته در اسم انگلیسی که گفتید مثل اینکه عمل کشش نیز انجام می دهد. اگر عمل کشش هم انجام دهد می بابستی مشخص شود آیا بریدن عمل اصلی است یا کشش . در ردیفت تعرفه عمل اصلی قرار می گیرد .