پاسخ به: اسناد خرید کالا

#2712
ناشناس
مشارکت کننده

کالا تحویل گمرک میشه و قبض انبار به اسم صادرکننده صادر میشه!
بعد از ارزیابی توسط مامورین گمرک در انبار پلمپ میشه؟
بعد از قرارداد با شرکت حمل و نقل و صدور بارنامه، قبض رو باید پشت نویسی کرد؟ یا قبلش؟
با تشکر