پاسخ به: مانیفست و CMR چیست؟

#2713
admin
مدیرکل

مانیفست مربوط به شرکتهای حمل و نقل بین المللی یا کشتیرانی است. لزومی ندارد خودتان را به این مساله معطوف کنید.
لیست عدل بندی توسط فروشنده صادر می شود که در آن جزئیات وزن کالا وزن هر صندوق ، حزئیات هر صندوق ابعاد صندوق و محتویات آن ذکر می شود.