پاسخ به: اسناد خرید کالا

#2726
admin
مدیرکل

مطالب ارسالی را دقیق مطالعه نمایید. ما نوشتیم قبض انبار در کشور مقصد (کشور محل خریدار) و با قبض انبار کشور مبدا ( فروشنده ) فرق می کند.
باید از شرکت حمل و نقل بین المللی سوال کنید که آیا پشت نویسی قبض انبار در کشور خریدار انجام می شود یا نه.
کالا وقتی در داخل کانتینر ، وسیله حمل قرار گرفت توسط گمرک پلمب می شود.