پاسخ به: تعرفه گمرکی واردات قابلمه استیل

#2754
admin
مدیرکل

سلام
سال نوی شما هم مبارک
1- با توجه به اینکه کتاب جدید تعرفه سال 93 هنوز چاپ نشده است اجازه دهید تا در خصوص حقوق گمرکی آن موقع جواب دهیم. اما برای کالاهای گروه 10 دو برابر سود بازرگانی است. حقوق ورودی = 4 درصد حقوق گمرکی + سود بازرگانی
یعنی اگر تعرفه کالایی 40 درصد باشد – 76 درصد پرداخت می شود. ارزش افزوده سال را نیز می بایستی در نظر بگیرید
2-برای ظروف آشپزخانه استاندارد کلی داریم. هم می توانید گواهی استاندارد کیفی از مبدا دریافت کنید و هم اینکه در مقصد با ارسال به آزمایشگاه استاندارد آنرا اخذ کنید.
3- حمله ناقص بود