پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

#2755
محمد
مدیرکل

سلام
شما آدرس مراکز شماره گذاری را فرمودید اما اینها همه در تهران هستند، ما نمی توانیم برای شماره گذاری در همان بندر های ورودی اقدام کنیم؟