پاسخ به: تعرفه گمرکی واردات قابلمه استیل

#2769
admin
مدیرکل

سلام
1- COI اختصار Certificate of inspection است. که به فارسی گواهی بازرسی نامیده می شود. تمام گواهی هایی که شرکتهای بازرسی صادر می کنند با این نام نامیده می شود اما نوع آنها فرق می کند. CQI اختصار Quality Inspector Certification است که شامل گواهی بازرسی هایی می شود که کیفیت کالا را با توجه به استانداردها تایید می کنند.
2- بلی کلی است. 30 درصد حقوق ورودی = 4 درصد حقوق گمرکی + 26 درصد سود بازرگانی