پاسخ به: محاسبه اجزای ارزش در اظهارنامه گمرکی

#2778
admin
مدیرکل

خیر. ارزش فاکتور+ اجزای ارزش= قیمت سیف کالا
ارزش سیف هم مساوی است= ارزش کالا+ کرایه حمل خارجی+ بیمه
همان طور که قبلا گفتیم اجزای ارزش یا توجه به ترم تحویل کالا می تواند متغیر باشد.
وقتی فاکتور شما فوب باشد و ارزش ان ۱۰۰ تومان باشد. اجزای ارزش مثلا ۱۰ تومان کرایه حمل و ۲ تومان بیمه است.
برای محاسبه نیز باید به ریال وارد کنید و و نرخ ارز رسمی گمرک می بایستی استفاده کنید.