پاسخ به: ack چیست؟

#2782
admin
مدیرکل

چنین اختصاری من در بحث سوئیفت و ال سی نداریم. شاید منظورشان کلمه Acknowledgement باشد. از خود فرستنده ایمیل سوال کنید و نتیجه را نیز به ما اعلام کنید.