پاسخ به: حواله وجه به شیوه T.T

#2790
admin
مدیرکل

سلام.
T/T اختصار teleghraphic transfer می باشد. این نوع انتقال وجه همان واریز وجه از طریق بانک یا صرافی ها می باشد. که در داخل کشور و در کارهای بانکی نیز ما از اسم حواله بانکی استفاده می کنیم.
برات بانکی
در برات بانکی نیز فروشنده برات را آماده و از طریق بانکش به بانک شما می فرستد و شما می بایستی آنرا امضا کنید. این برات قابل نقل و انتقال است و فروشنده می تواند از ان برای پرداختهایش استفاده کند. مثل چک و سفته است. اگر همراه برات اسناد مثل بارنامه و فاکتور… را بفرستد به ان برات اسنادی می گویند.
اینها چکیده این دو بخش بود. توضیحات کاملتر را در بخش آموزش منتشر می کنیم.