پاسخ به: هزینه حمل دریایی

#2849
admin
مدیرکل

تعرفه های انبارداری و دیگر تعرفه های مندرج در فایل دوست گرامی مان وقتش دیگر منقضی شده است. یعنی مربوط به سال گذشته است. تعرفه های جدید بر اساس سال 93 را در سایت منتشر خواهیم کرد لطفا. درخواست کتایچه نکنید.