پاسخ به: نحوه پیدا کردن فروشنده خارجی و خرید از امارات

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی نحوه پیدا کردن فروشنده خارجی و خرید از امارات پاسخ به: نحوه پیدا کردن فروشنده خارجی و خرید از امارات

#2860
admin
مدیرکل

برای اینکه به لیست شرکتهای فروشنده درامارات دسترسی داشته باشید می توانید از اینترنت جستجو کنید و می بایستی وقت گذاشته با چند تا فروشنده وارد مذاکره شوید. به صورت ایمیلی
یا اینکه کتابها ومجله های دایرکتوری امارات را پیدا کنید و بخرید.
اگر اطمینان حاصل کنید که شرکت معتبری است نیازی به حضور شما در امارات نیست فقط می بایستی با توجه به نوع کالایی که می خرید به استانداردها و آپشن های ان دقت کافی داشته باشید. همچنین موضوع گنگ و شبهه داری در خریدتان باقی نگذارید. مثلا مدل موتور خودرو می بایستی دقیقا بدانید و باذخودروهای مجاز وارداتی مقایسه کنید.