پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

#2865
admin
مدیرکل

سلام همانطور که در همان بخش گفتیم نمی توان به به این دو سایتی که قیمت آنلاین ارائه می کنند اکتفا کرد و می بایستی وارد مذاکره با شرکتها شده و قیمت نهایی را اخذ کنید.
قوانین ما اجازه نمی دهد که شرکتی را معرفی کنیم اما شاید در صورت اخذ اطلاعات لازم یک لیست فروشندگان خودرو تهیه کرده و منتشر کنیم.