پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

#2867
فرهاد آزادخاني
مدیرکل

با تشكر از پاسخ شما
لطفا بفرماييد در مورد شماره گذاري خودرو مي گويند بايد طي فرايند يكماه كاري هويت وارد كننده ها مشخص شود تا آنها بتوانند كاردكس صادر كنند
آيا صحت دارد