پاسخ به: نحوه انتقال وجه خرید خارجی

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی نحوه انتقال وجه خرید خارجی پاسخ به: نحوه انتقال وجه خرید خارجی

#2894
admin
مدیرکل

گمرک مجری و یا تصمیم گیرنده در خصوص صدور ثبت سفارش نیست. در سایت گمرک بعضی از مطالب ها قدیمی بوده و بروز نشده اند.
واردات خوردو با شناسنامه حذف شده است. کارت بازرگانی لازم است
متن یک خبر مربوطه