پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

#2938
admin
مدیرکل

1- لیست کردن فروشندگان با اینکه برای ما مسئولیتی ایجاد نمی کند اما از لحاظ اخلاقی و رفتار حرفه ای دوست داریم اگر لیستی منتشر کردیم جزء بهترین و قابل اعنماد ترین فروشندگان باشند. برای این منظور مجبور هستیم زمان لازم را برای این منظور گذاشته و اسامی را به همراه شماره های تماس بروز را منتشر کنیم.
2- ترم CFR برای شما مناسب است. شما می توانید از طریق کشتی مسافرتی در بندرعباس به دوبی بروید و کار خرید را انجام داده و خودرو را نیز همراه خود به ایران بیاورید.
3- شما به صورت فشرده می توانید کار خرید خود را انجام دهید. اما چند روز هم لازم دارید تا از فروشنده شما کارهای گمرکی مبدا را انجام دهد و خودرو را همراه خود یا با بارج و لندیکرافت به ایران بیاورید. باید قبل از مسافرت چند شرکت و فروشنده را نشان کرده باشید. یعنی ببینید شرکتهایی که شما از طریق ایمیل با آنها در ارتباط بودید در دنیای واقعی چطوری هستند.
4- فاکتور و گواهی و مبدا و بارنامه می بایستی به نام شما خورده باشد ( اگر کارت بازرگانی داشته باشید) حتما سه برگ اصل بارنامه را تجویل بگیرید.