پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

#2943
admin
مدیرکل

1- بله. اما شما اطلاع کامل از نحوه کار با شرکتهای حمل و نقل و قوانین و قیمت ها ندارید. اگر همراه خود آوردید که شما فوب بخرید. ممکن است فروشنده شما به علت اینکه شرکتهایی بهتری را می شناسد قیمت بهتری نیز نسبت به شما اخذ کند.
2- منتظر بمانید.
3- همان فاکتور فروش یک سند معتبر است. اما مهمترین سند در تجارت بین الملل که مالکیت را مشخص می کند بارنامه است. تقریبا
مثل اینکه می خواهید یک خرید داخلی انجام دهید. هم می توانید پول را نقدی بدهید و هم به حساب ایشان واریز کنید. قبل از واریز فاکتور را می گیرید . بعد از واریز یا پرداخت نقدی یک رسید نیز اخذ می کنید. شما می توانید قرارداد هم ببندید اما بدانید آنجا نیز مثل کشور ما مراجعه به دفترخانه و سند رسمی … مستلزم پرداخت هزینه با مقررات مخصوص خودش است.
5- اسناد به صورت انگلیسی است. علاوه بر انگلیسی صجبت کردن می بایستی از واژه های تجاری نیز مطلع باشید. شما می توانید اسناد را به رویت یک نفر که انگلیسی خوبی بلد است برسانید و بعد از اطمینان از درست بودن مندرجات اسناد به واریز وجه اقدام نمایید.
اطلاع از واژه های تجاری و اسناد مربوطه آن مهمتر از انگلیسی صحبت کردن است.