پاسخ به: دریافت کارت بازرگانی

انجمن ها کارت ها کارت بازرگانی دریافت کارت بازرگانی پاسخ به: دریافت کارت بازرگانی

#2950
ناشناس
مشارکت کننده

یعنی این ملک باید دائما در اجاره باشد و یا فقط یک قول نامه به فرض مثال برای یک ماه البته با شناسه رهگیری و هلوگرام بنگاه…میشه کار انجام داد به فرض میشه یه مغازه تجاری اجاره کرد و پس از دریافت کارت فسخ نمود؟ یا یه مغازه در یک مجتمع تجاری که جواز کسب صنف خاصی را داشته باشد از ان استفاده نمود البته بصورت سند ملکی است..حتما باید سند ملکی به نام فرد درخواست دهنده کارت باشد؟