پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط پاسخ به: نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

#2966
admin
مدیرکل

10 درصد از مبلغ کرایه حمل خارجی . یعنی اگر شما 500 دلار برای کرایه حمل خارجی هزینه کرده باشید 50 دلار ( با تبدیل به ریال) سازمان حمل و نقل و پایانه ها از شما دریافت می کند. این مبلغ وقتی اخذ می شود که از ناوگان خارجی استفاده کنید.